Hotline

0982.888.431

CÂY TÙNG LA HÁN mã – TK07

Giá bán: Liên hệ

CÂY TÙNG LA HÁN MÃ – TK06

Giá bán: Liên hệ

CÂY TÙNG LA HÁN MÃ – TT12

Giá bán: Liên hệ

CÂY TÙNG LA HÁN MÃ – TT04

Giá bán: Liên hệ

Cây Tùng La Hán mã – TD02

Giá bán: Liên hệ

Cây Tùng La Hán mã – TL01

Giá bán: Liên hệ

Cây Tùng La Hán mã – TK02

Giá bán: Liên hệ

Cây Tùng La Hán mã – TK01

Giá bán: Liên hệ

Cây Cần thăng dáng đẹp.

Giá bán: Liên hệ

Cây Me dáng cực đẹp.

Giá bán: Liên hệ

Cây Tùng Kim mã – TC02

Giá bán: Liên hệ

Cây Tùng Kim mã – TC01

Giá bán: Liên hệ

Đôi Sanh dáng Long mã – SBT01

Giá bán: Liên hệ

VIDEO SẢN PHẨM

MẪU CÂY TÙNG LA HÁN BONSAI

1. Một số mẫy cây Tùng La Hán bonsai. Tùng La Hán từ trước tới này luôn được xem là một loại cây cao quý, đứng đầu trong bộ tứ quý TÙNG – CÚC – TRÚC – MAI. Được các gia đình...

0982.888.431