Cây sung cảnh bonsai mini siêu quả – mã SC24

2,850,000  2,500,000 

0981.888.223