Cây sung cảnh bonsai mini siêu quả – mã SC24

5,000,000  4,600,000 

0981.888.223