Cây sung cảnh bonsai mini siêu quả – mã SC24

4,500,000  3,500,000 

0981.888.223