Tiên nữ giáng trần, Siêu phẩm hoa giấy dáng bàn trà – mã TK18

0981.888.223