Cây Tùng Tháp giống (Tùng Kim, Tùng Cối, Tùng Búp) cao 30-50cm, đã ươm hơn 2 năm cực khỏe – mã TT04

9,999 

0982.888.431