Cây Cần Thăng Bonsai – mã BS11.

7,000,000  6,500,000 

Hot line : 192739126

0982.888.431